دیگر اسیر آن من بیگانه نیستم (دکتر افشین یداللهی)

دیگر اسیر آن من بیگانه نیستم (دکتر افشین یداللهی)

دیگر اسیر آن من بیگانه نیستم (دکتر افشین یداللهی)     ترانه های افشین یداللهی افشین...

غزلیات زیبا و عاشقانه شهریار

غزلیات زیبا و عاشقانه شهریار

غزلیات زیبا و عاشقانه شهریار     غزلیات زیبا و عاشقانه شهریار بهترین اشعار شهریار سید...

اشعار زیبا و خواندنی درباره پاییز

اشعار زیبا و خواندنی درباره پاییز

اشعار زیبا و خواندنی درباره پاییز     اشعار زیبا درباره پاییز   پاییز آمد در میان...

فکرشم نکرده بودم (بابک صحرایی)

فکرشم نکرده بودم (بابک صحرایی)

فکرشم نکرده بودم (بابک صحرایی)     متن ترانه های بابک صحرایی بابک صحرایی (زادهٔ ۱۵ فروردین...

چند شعر زیبا و خواندنی از شاعر بزرگ قرن هفتم مولوی

 چند شعر زیبا و خواندنی از شاعر بزرگ قرن هفتم مولوی

چند شعر زیبا و خواندنی از شاعر بزرگ قرن هفتم مولوی       اشعار عارفانه مولوی چند شعر...

چه خدا نزدیک است (کیوان شاهبداغی)

چه خدا نزدیک است (کیوان شاهبداغی)

چه خدا نزدیک است (کیوان شاهبداغی)     شعرهای کیوان شاهبداغی چه خدا نزدیک است (کیوان...

شیون مرگ (کارو دردریان)

شیون مرگ (کارو دردریان)

شیون مرگ (کارو دردریان)      

ای ساربان آهسته رو (سعدی)

ای ساربان آهسته رو (سعدی)

ای ساربان آهسته رو (سعدی)     شعر ای ساربان سعدی مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی شاعر و...

نوبت ملکت شها بر هفت گردون می زنند (ظهیر فاریابی)

نوبت ملکت شها بر هفت گردون می زنند (ظهیر فاریابی)

نوبت ملکت شها بر هفت گردون می زنند (ظهیر فاریابی)     نوبت ملکت شها بر هفت گردون می زنند...

برادران کارامازوف

برادران کارامازوف

برادران کارامازوف   برادران کارامازوف   رمان برادران کارامازوف آخرین اثر نویسنده بزرگ...